hospital-forside

omsorg-af-staal-header

Sygehussektor i forandring

Den danske sygehussektor er i forandring. Der bygges nye hospitaler og supersygehuse, hvor arbejdsmiljø og hygiejne er på dagsordenen, som aldrig før. Det stiller store krav til den velfærdsteknologi, vi leverer hos KR.

 

Vi er i tæt dialog med dem, der skal bruge vores senge - hvad enten de skal ligge i dem, arbejde med dem, flytte dem eller rengøre dem. Det er sådan, de gode idéer til forbedringer og specialtilpasninger opstår – og de gennemføres fordi vi producerer alle vores senge i Hadsten, hvor der er kort fra tanke til handling.

 

Vi udvikler nye produkter med brugerne, som omdrejningspunkt og er med i en række offentlig-private innovationssamarbejder. Konkrete projekter på hospitalsområdet med fokus på enestuer, arbejdsmiljø, patientkomfort, IT og hygiejne er i gang eller i støbeskeen. Læs f.eks. casen om Opus 5 til Regionshospitalet i Randers.

 

Læs mere om de spændende forandringer i den danske sundhedssektor

Godt sygehusbyggeri

vil-du-vide-mere-orange

Kontakt KR: